نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بسته کمک آموزشی دوره جامع طراحی و اجرای کانال و انتخاب فن

بسته کمک آموزشی این دوره / ۱۷٫۹MB / فرمت ZIP / شامل:

 • «نرم‌افزار تعیین سایز کانال‌های مدور و چهارگوش DesingTools Ductsizer 6.4» شرکت McQuay
 • «نرم‌افزار انتخاب فن شرکت نیکوترای ایتالیا Ventil 2.0 – Nicotra Fan Selection Software»
 • فصل بیست و یکم از هندبوک ASHARE Fundamentals نسخه ۲۰۱۳ برای طراحی کانال در سیستم واحد IP / زبان انگلیسی / ۲۹ صفحه / PDF
 • فصل بیست و یکم از هندبوک ASHARE Fundamentals نسخه ۲۰۱۳ برای طراحی کانال در سیستم واحد SI / زبان انگلیسی / ۲۸ صفحه / PDF
 • فصل نوزدهم از هندبوک ASHARE Systems&Equipment نسخه ۲۰۱۲ برای ساخت و اجرای کانال در سیستم واحدهای IP / زبان انگلیسی / ۱۲ صفحه / PDF
 • فصل نوزدهم از هندبوک ASHARE Systems&Equipment نسخه ۲۰۱۲ برای ساخت و اجرای کانال در سیستم واحدهای SI / زبان انگلیسی / ۱۲ صفحه / PDF

دانلود بسته کمک‌آموزشی این دوره – M110-Basteye-Komak-Amoozeshi.zip

آپدیت شماره ۱ / ۲۹٫۷MB / فرمت ZIP / شامل:

 • استاندارد SMACNA CAD Standard / زبان انگلیسی / ۱۴۹ صفحه / PDF
 • استاندارد SMACNA Creating The High Performing Contracting Company / زبان انگلیسی / ۸۰ صفحه / PDF
 • استاندارد SMACNA Fibrous Glass Duct Construction Standards / زبان انگلیسی / ۹۷ صفحه / PDF
 • استاندارد SMACNA HVAC Air Duct Leakage Test Manual Sheet / زبان انگلیسی / ۵۰ صفحه / PDF
 • استاندارد SMACNA HVAC Duct Construction Standard Metal Flexible / زبان انگلیسی / ۳۰۶ صفحه / PDF
 • استاندارد SMACNA HVAC Systems Duct Design / زبان انگلیسی / ۳۴۰ صفحه / PDF
 • استاندارد SMACNA Residential Comfort System Installation Standards Manual / زبان انگلیسی / ۲۱۲ صفحه / PDF
 • استاندارد SMACNA Safety Tool Box Talks / زبان انگلیسی / ۲۱۸ صفحه / PDF
 • استاندارد SMANCA Seismic Restraint Manual / زبان انگلیسی / ۱۳۱ صفحه / PDF

دانلود آپدیت شماره ۱ – M110-Update1-SMACNA-Standards.zip

آپدیت شماره ۲ / ۸KB / فرمت ZIP / شامل:

 • «فایل اکسل طراحی کانال Duct Design Calculation» / با قابلیت طراحی همزمان کانال‌های چهارگوش و گرد هر دو سیستم واحد SI و IP / فرمت فایل Excel

دانلود آپدیت شماره ۲ – M110-Update2-Duct-Design-Calculation-Excel-File.zip

آپدیت شماره ۳ / ۲۲KB / فرمت ZIP / شامل:

 • فایل LISP اتوکد برای ترسیم نقشه‌های کانال

دانلود آپدیت شماره ۳ – M110-Update3-Duct-Drawing-AutoCAD-LISP.zip

دیدگاهتان را بنویسید