نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آزمون پایانی «دوره کاربردی گرمایش از کف (طراحی، نظارت و اجرا)» – زمستان ۱۳۹۸ – متل‌قو

کد دوره: M131
محل برگزاری: کانون مهندسین سلمان‌شهر (متل‌قو)
تاریخ پایان دوره: 1398/11/18
تعداد سوالات: 15 عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: 1399/02/31

ادامهٔ «آزمون پایانی «دوره کاربردی گرمایش از کف (طراحی، نظارت و اجرا)» – زمستان ۱۳۹۸ – متل‌قو»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آزمون پایانی «دوره جامع طراحی سیستم‌های اطفای حریق با حل پروژه» – زمستان ۱۳۹۸ – متل‌قو

کد دوره: M111
محل برگزاری: خانه تاسیسات – دفتر تهران
تاریخ پایان دوره: 1398/11/17
تعداد سوالات: ۲۰ عدد
مدت آزمون: ۳۰ دقیقه
آخرین مهلت شرکت در آزمون: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ادامهٔ «آزمون پایانی «دوره جامع طراحی سیستم‌های اطفای حریق با حل پروژه» – زمستان ۱۳۹۸ – متل‌قو»