نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بسته کمک آموزشی دوره طراحی و اجرای سیستم‌های آب و فاضلاب ساختمان

بسته کمک آموزشی این دوره / ۹۴٫۴MB / فرمت ZIP / شامل:

 • «نرم‌افزار سایزینگ لوله‌های فولادی، پلیمری، مسی و هوای فشرده DesignTools PipeSizer 6.2» مربوط به شرکت McQuay
 • کتاب الکترونیکی «British Columbia Plumbing Code / آیین‌نامه لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان بریتانیا» / ۸۷ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Building Services Engineering – 5th Edition / مهندسی تاسیسات ساختمان ویراست پنجم» / ۴۴۸ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Building Services Handbook / هندبوک تاسیسات ساختمان» / ۵۷۹ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Building Services Pocket Book / راهنمای جیبی تاسیسات ساختمان» / ۴۲۱ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Complete Plumbing and Central Heating Guide / راهنمای کامل گرمایش مرکزی و لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان» / ۸۳ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations / هندبوک راهبری تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب » / ۶۶۹ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Handbook on Plumbing Installation for Buildings / هندبوک نصب و اجرای لوله‌کشی آب سرد و گرم ساختمان» / ۷۱ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Hot an Cold Water Supply_Second Edition_BS / لوله‌کشی آب سرد و گرم بهداشتی – ویراست دوم» / ۳۵۴ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • «International Plumbing Code – IPC 2006 / استاندارد بین‌المللی لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان» / ۱۶۲ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • «International Plumbing Code – IPC 2009 / استاندارد بین‌المللی لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان» / ۱۸۲ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Pipe Fitters Handbook / هندبوک لوله‌کش‌ها» / ۱۰۸ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Plumbers and Pipe Fitter’s Calculations Manual / راهنمای محاسبات لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان» / ۳۳۸ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Plumbing / لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان» / ۴۹۴ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Plumbing Engineering Design Handbook – Volume1 / هندبوک طراحی مهندسی لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان جلد اول» / ۴۰۱ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Plumbing Engineering Design Handbook – Volume2 / هندبوک طراحی مهندسی لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان جلد دوم» / ۴۰۸ صفحه / / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Practical Plumbing Handbook / هندبوک کاربردی لوله‌کشی ساختمان» / ۵۶ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Rainwater Tank Design and Installation Handbook / هندبوک طراحی و نصب مخزن ذخیره آب باران» / ۱۱۱ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Replacing and Repairing Old Plumbing / تعویض و تعمیر لوله‌کشی قدیمی ساختمان» / ۱۰۳ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Standard of Practice Handbook – Sewage / هندبوک کاربردی استاندارد فاضلاب» / ۳۹۲ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «The Plumbers Handbook / هندبوک لوله‌کش‌های ساختمان» / ۷۷ صفحه / PDF / زبان انگلیسی
 • کتاب الکترونیکی «Transient Air Flow in Building Drainage Systems / جریان هوا در سیستم‌های تخلیه فاضلاب ساختمان» / ۳۵۹ صفحه / PDF / زبان انگلیسی

دانلود بسته کمک‌آموزشی این دوره – M020-Basteye-Komak-Amoozeshi.zip

آپدیت شماره ۱ / ۴٫۸۸MB / فرمت ZIP / شامل:

 • «International Plumbing Code – IPC 2018 / استاندارد بین‌المللی لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان» / ۱۹۳ صفحه / PDF / زبان انگلیسی

دانلود آپدیت شماره ۱ – M020-Update1-IPC-International-Plumbing-Code.zip

دیدگاهتان را بنویسید