دعوت از اساتید برای تدریس دوره‌ها

شما هم مدرس هستید و تمایل به تدریس دوره‌های آموزشی دارید؟ ‌از حضور گرم شما استقبال می‌کنیم. اگر تمایل دارید به جمع اساتید دوره‌های ما ملحق شوید، فرم زیر را تکمیل نمایید: