از زبان دانش‌پژوهان پیشین ما

در این بخش، یادداشت‌های دانش‌پژوهان پیشین ما که در یک یا چند سمینار و دوره مجموعه ما شرکت‌نموده‌اند را ملاحظه می‌کنید. این‌ها نوشته‌هایی است که در دفترچه یادگاری مجموعه ما توسط دانش‌پژوهان ما به رشته تحریر درآمده است:

در این بخش نظرات صوتی و تصویری دانش‌پژوهان پیشین ما که در یک یا چند سمینار و دوره مجموعه ما شرکت‌نموده‌اند را از زبان خودشان می‌بینید و می‌شنوید.