درخواست برگزاری دوره ویژه ارگان‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها با سرفصل و زمان‌بندی دلخواه

سمینارها و دوره‌های سازمانی به درخواست سازمان‌ها و شرکت‌های محترم به صورت اختصاصی و با زمان‌بندی اختصاصی در محل مورد درخواست سازمان‌ها و شرکت‌های محترم، در تهران یا هر یک از شهرستان‌ها قابل برگزاری است. این شیوه آموزش به دلیل انعطاف‌پذیری بالا در زمان‌بندی ارائه دوره و قابلیت استفاده از سرفصل اختصاصی برای هر سازمان، بازدهی بسیار مناسبی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها به همراه دارد و بهترین نتیجه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای سازمان به ارمغان می‌آورد.

بدین منظور، سازمان و شرکت‌های محترم می‌توانند دوره مورد نظر خود را طبق سرفصل مجموعه خانه تاسیسات یا با سرفصل اختصاصی خود به همراه بازه زمانی مورد نظر برای برگزاری دوره به صورت یک نامه به شماره دورنگار مجموعه ۰۲۱۸۸۴۴۶۳۸۱ یا آدرس ایمیل info@hvachouse.ir ارسال نمایند تا ضمن بررسی، پیشنهاد فنی مجموعه ما برای ایشان ارسال شود و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری دوره صورت پذیرد.