مرکز دانلود

دانلودهای سایت ما از سه قسمت تشکیل شده است:

  • مقالات فنی: برای تمامی بازدیدکنندگان وب‌سایت قابل مشاهده و در دسترس است.
  • دانلودهای رایگان: برای تمامی بازدیدکنندگان وب‌سایت قابل مشاهده و در دسترس است.
  • دانلودهای ویژه: فقط برای دانش‌پژوهان دوره‌های آموزشی قابل مشاهده و در دسترس است.
  • توجه داشته باشید که برای دسترسی به این بخش باید از نام کاربری  تایید شده توسط واحد آموزش استفاده کنید.
  • در صورتی که پیش از این دانش‌پژوه دوره‌های آموزشی ما نبوده‌اید، می‌توانید برای دسترسی به خدمات اختصاصی دانش‌پژوهان «اشتراک ویژه دسترسی به خدمات دانش‌پژوهان دوره‌های آموزشی» را خریداری کنید.